Fokus Digital Services

"365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети":

Над 70 казуса в работата Ви - решени от експертите!


Уважаеми г-н/ г-жо ТРЗ служител,
 
В редакцията ни редовно постъпват въпроси от Ваши колеги.
 
От това, че ги получаваме всеки ден от седмицата - включително събота и неделя - знаем, че често Ви се случва да се тревожите за служебните си задачи, дори когато трябва да си почивате.
 
Излиза, че поне мислено сте на работа 365 дни в годината.
 
 
Ето защо на Ваша помощ идва ръководството:
 
"365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети"

С над 70 експертни решения на реално възникнали казуси в работата на колегите Ви!
+ Експертни анализи по ключови теми от ТРЗ практиката!
Какво конкретно съдържа изданието "365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети": 
 
Решени ситуации от практиката от доказалите се специалисти в трудовото право и осигуряване като доц. д-р Андрей Александров, експерт Красимира Гергева, експерт Аспасия Петкова и експерт Василена Христова:
 
 Втори трудов договор за работа 2 дни по няколко часа
 Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда
 Освобождаване на пенсионер в болничен
 Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния
 Преназначаване на служител на срочен договор на мястото на напуснал служител с постоянен
 Прекратяване на трудов договор с пенсионер и брой заплати за изплащане
 Удължаване на срок на предизвестие със срок на болничен
 Заповед за дистанционна работа по време на предизвестие за напускане
 Сключване на трудов договор с шофьор международен транспорт - документи и категория труд
 Ново допълнително споразумение за срок при подаване на уведомление по чл. 62 за връщане на командировани лица в Германия
 Назначаване на управител с ДУК на 4-часов трудов договор
 Сключване на граждански договор с лице, което ще предостави услуга на земеделски стопанин
 Сключване на договор за предоставяне на услуга с белгийски гражданин, живеещ в Швейцария
 Работа на хонорар за лице от Русия без право на работа по трудов договор
 Прекратяване на срочен трудов договор
 Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
 Съкращаване на служител по чл. 328, ал. 3 и мярка 60 на 40
 Справка по чл. 73а или чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени на американец доходи
 Фиксиране на началото и края на работния ден в трудов договор за непълно работно време
 Нови трудови договори при промяна на управител на фирма след кончина на предходния
 Оставане на новата длъжност след изтичане на срока за изпитване в допълнително споразумение за смяна на длъжност
 Основен и допълнителен трудов договор
 Транспортни разходи за педагогически специалисти
 Извършване на действия от името на търговско дружество по пълномощие
 Самоотлъчка на служител поради отказ за предоставяне на служебен телефон
 Заповед за извънреден труд през почивни дни по време на отпуск
 Предварителна закрила при уволнение на работник – член на европейски работнически съвет
 Защита на дружеството срещу упражняване на конкурентна дейност от бивш управител
 Осигурителен доход на служител, който е в карантина заради COVID-19
 Осигуряване на управител на ООД, осигурен на максималния доход в друга фирма
 Довнасяне на осигурителни вноски за лица на длъжности оркестранти на духови инструменти
 Осигуряване на собственици на ООД, придобили ЕООД
 Осигуряване при II категория на лица, непосредствено заети с производството на брашно
 Признаване на трудов стаж при невнасяне на осигуровки в продължение на 2 години
 Осигурителни вноски върху еднократен бонус, изплатен на управител на ЕООД
 Осигуряване на лице - управител на фирма, след закупуване на 50 на сто от друга фирма
 Осигуряване на педагози в детска ясла
 Осигурителни вноски върху разходи за болнично лечение, поети от фирма
 Осигуряване на лица с безвъзмезден труд в читалище
 Осигуряване на собственик на 2 ЕООД, който е и акционер в собствено АД
 Спиране на осигуряване като СОЛ
 Осигуряване на съдружници в ООД с личен труд в ЕООД
 Осигурителни вноски за лице, назначено по чл. 114 от КТ, без отработени дни
 Осигуряване на ФЛ, получаващо комисионни над МОД и регистрирано по ЗДДС
 Осигуряване на служители в дружество преди получаване на лиценз за търговия на едро с лекарствени средства
 Осигуряване на пенсионер в събирателно дружество
 Осигуряване на ДУК от Северна Македония
 Смятане на стаж на назначени пенсионери
 Отразяване във ведомост на часове, отработени от командировани в Германия работници
 Минаване на СИРВ на командировани в Германия лица
 Осигуровки и данъци върху нощен труд и труд в почивни и празнични дни, положени в Германия
 Право на командировъчни пари за съдружник с личен труд
 Командироване на работници с удостоверение А1 в Германия
 Обезщетение за временна неработоспособност за пенсионер, работещ на 4 часа
 Обезщетение за неизползван отпуск за лице, което има общ трудов стаж, по-малко от 4 месеца
 База за изчисляване на обезщетение за неползван отпуск при напускане
 Подаване на документи при отпуск поради бременност и раждане
 Подаване на декларации към НОИ за майка, върнала  се на работа преди навършване на 2 г. от детето
 Обезщетения при прекратяване на трудов договор
 Удостоверяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
 Прекратяване на отпуска на майка с 2 деца на 4 г. и 7 г.
 Майчинство при работа по два трудови договора
 Категория труд на машинист на асфалтополагаща машина
 Отказ на работодател да впише втора категория труд в документи за осигурителен стаж
 Категория труд на лице, работило като сондьор
 Зачитане на втора категория труд при липса на вписване в УП
 Категория труд на шофьори, управляващи автобуси с над и под 60 места
 Зачитане за начисляване на клас за трудов стаж, неоформен в трудова книжка
 Коригиране на декларации обр. 1 и 6 при допълнително начисляване на клас за минал период
 Получаване на заплата в чужда банкова сметка
 Допълнително трудово възнаграждение за лице, назначено на договор за 3 часа
 Заплата при неизпълнение на норма
 Заплащане за извънреден труд, част от който е положен през нощта
 Преминаване на 12-часови работни смени - документиране
 Признаване на неплатен отпуск на учител за стаж
 Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител
 Оформяне на стаж при пенсиониране от предприятие, което се е вляло в друго
 
Експертни анализи:
 
✦ Промени в Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл 62, ал. 5 от КТ
✦ Промени в Наредба 5 от 29.12.2002 г., в сила от 01.03.2021 г., касаещи прекратяването на трудовите договори - примери
✦ Ново Тълкувателно решение на ОСГК на ВКС във връзка с прекратяване на ТД поради липса на образование или професионална квалификация или изменение на изискванията за заемане на длъжността
✦ За дискриминационния характер на действащата уредба на прекратяване на трудовите правоотношения на хабилитирани лица поради навършване на определената в закона възраст
✦ Промени в КСО, свързани с втория стълб на осигуряването
✦ Категоризиране на труда
✦ Aтестиране на държавните служители в контекста на прекратяването на служебното правоотношение без предизвестие по чл. 107, АЛ. 2 ЗДСЛ
✦ Прекратяване на трудовия договор при придобито право на пенсия от работника или служителя
✦ Съществува ли задължение за работодателя да индексира трудовите възнаграждения на работниците и служителите?
✦ Защо е недопустимо назначаването на хигиенист по граждански договор?


Вижте цели страници от изданието във видеото тук:

 

 
А ето и само пример на 2 ТРЗ решения от изданието за управители: назначаване на 4-часов ТД, осигуряване след придобиване на ЕООД, във видеото тук:

 

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!


Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Внимание:
Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ